Bezpečnost potravin

Nansulate® Bee Protect: prostředek na ochranu včelstev

Vydáno: 26. 6. 2009
Autor:

Výrobek na bázi nanotechnologie je určen k nátěrům úlů. Řada pozitivních vlastností má napomoci ochraně včelstev před vymíráním.

Industrial Nanotech Inc. uvedla na trh nový výrobek nazvaný Nansulate® Bee Protect. Jde o ochranný izolační nátěr pro úly (čirý nebo bílý), který má zastavit problémy s úhynem včelstev. Úbytek včel vede k obavám, že nebude docházet k potřebnému opylování plodin a tím se sníží zdroje potravin. Uvádí se, že od roku 2006 došlo k úbytku včelstev o 30–40 % v důsledku “colony collapse disorder” (CCD, rychlého vymírání včelstev).
Podle výrobní společnosti je nátěr specificky určen pro ochranu úlů. Jde o patentem chráněnou izolaci na bázi nanokompozitu. Výrobek byl úspěšně testován po dobu osmi měsíců v polních pokusech provedených v oblastech Tennessee, Hawaii, Alabama.
Více informací o výrobku je k dispozici v informační brožuře (viz příloha).
 
Příloha: Nansulate® Bee Protect (pdf, 409 kB)