Bezpečnost potravin

Nanotechnologie z hlediska perspektivy

Vydáno: 13. 10. 2009
Autor:

Zpráva zabývající se rizikem z nanočástic pro člověka a životní prostředí.

Na trhu jsou již k dostání stovky výrobků, které obsahují nanočástice. Jde o širokou škálu výrobků od prostředků určených k léčbě přes kosmetiku po elektroniku a čistící prostředky. Riziko z  nanočástic je obtížnější identifikovat než riziko z běžných chemických látek. Ačkoliv rizika jsou v současné době většinou neznáma, člověk a životní prostředí jsou již vystaveny produktům, které obsahují nanočástice. Zkoumání bezpečnostních hledisek nových technologií je proto důležité.
KIR nano (Informační středisko pro riziko z nanotechnologie), které je součástí RIVM (Národního institutu pro veřejné zdraví a životní prostředí) v Nizozemí vypracovalo v roce 2008 zprávu pod názvem “Skutečný pohled na nanotechnologii – rizika pro člověka a životní prostředí”. V roce 2009 byla tato zpráva a souhrn z této zprávy přeloženy do angličtiny (viz přílohy).
 
Příloha 1: Nanotechnology in perspective: summary (pdf, 373 kB, 25 stran)
Příloha 2: Nanotechnology in perspective (pdf, 1,51 MB, 140 stran)
 
Zdroj: RIVM