Bezpečnost potravin

Nanotechnologie v potravinovém řetězci: příležitosti a rizika

Vydáno: 7. 4. 2011
Autor:

Sborník a prezentace z mezinárodní konference. Brusel, 24.11.2010.

V rámci belgického předsednictví Evropské radě organizoval vědecký výbor belgického Federálního úřadu pro bezpečnost potravinového řetězce (FASFC) ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) mezinárodní konferenci pod názvem “Nanotechnologies in the Food Chain: Opportunities & Risks”. Akce se konala v Bruselu (Belgie) dne 24.11.2010.

Konference se zaměřovala na tato témata: definice nanotechnologie, aplikace nanotechnologie v potravinovém řetězci, toxikologické hledisko nanotechnologie, posuzování rizika nanotechnologie, postoje spotřebitelů k nanotechnologii, regulace nanotechnologie.

K dispozici je sborník abstraktů a posterů z této konference i jednotlivé prezentace, které na konferenci zazněly.

Proceedings (pdf, 1 MB, 146 stran)
Introduction to Nanotechnologies and Nanomaterials (pdf)
Food Applications of Nanotechnologies: An Overview of Potential Benefits and Risks (pdf)
Nanotechnology in food diagnostics (pdf)
Nanotechnology – A Challenge for the Food and Drink Manufacturing Industry (pdf)
Toxicodynamic aspects of nanoparticles in food: interactions with the intestinal barrier (pdf)
In vitro nanotoxicology: an interdisciplinary approach (pdf)
Nanotechnology in the Food Chain (pdf)
The potential risks arising from Nanoscience and Nanotechnologies on Food and Feed Safety (pdf)
Regulatory Aspects applicable to Nanomaterials in Food (pdf)

Zdroj: FASFC