Bezpečnost potravin

Nanosens 2008: nanosenzory pro průmyslové aplikace

Vydáno: 4. 6. 2008
Autor:

Mezinárodní konference, která se uskuteční ve Vídni (Rakousko) ve dnech 29.–30. září 2008.


Výzkumná střediska v Rakousku (Austrian Research Centers) organizují ve dnech 29.–30. září 2008 v pořadí již druhou vídeňskou mezinárodní konferenci, která se uskuteční pod názvem “Nanosens 2008”. Bližší informace o uvedené akci jsou uvedeny a budou dále upřesňovány na internetové adrese www.nanosens.at. Nanotechnologie představuje inovační nástroj pro detekci tam, kde konvenční technologie dosahují svých limitů. Konference bude informačním a diskusním fórem, které se bude zaměřovat na nejnovější výsledky V&V ve čtyřech vybraných hlavních oblastech s největším potenciálem pro využití v praxi.
 
Související konference:
MNE 2008: mezinárodní konference zaměřená na mikro- a nanostrojírenství; 15.–18. září 2008, Atény (Řecko);
MNC 2008: mezinárodní konference o mikroprocesech a nanotechnologii; 27.–30. října 2008, Japonsko.
 
Zdroj: EU-AgriNet