Bezpečnost potravin

Nano4Food konference

Vydáno: 23. 11. 2006
Autor:

Druhá konference o uplatnění nanotechnologie v potravinářství se uskutečnila 12.–13. října 2006 v USA.

První úspěšná konference o nanotechnologii v potravinářství se pod názvem “Nano4Food Conference” konala v červnu 2005 ve Wageningenu (Nizozemí). Ve dnech 12.–13. října 2006 se k problematice nanotechnologie v potravinářství uskutečnila další konference a to v GeorgiaTech Research Institute (Atlanta, USA). Hlavními organizátory konference byly tyto organizace:
* Cientifica, přední světový dodavatel informací z oblasti nanotechnologie a
* BioNT (Bionanotechnology Centre for Food and Health Innovations, Wageningen), přední pracoviště pro vědu a technologii mikro- a nanosystémů a jejich aplikace ve vývoji potravin a zdravých výrobků.

Problematiky, na které je zapotřebí v rámci potravinářského průmyslu brát zřetel, jsou:
– produktivita,
– efektivnost nákladů,
– rychlá a snadná řešení,
– bezpečnost potravin,
– jištění kvality,
– vývoj technologií,
– inovace výrobků,
– prospěch pro zdraví,
– prevence nemocí,
– postoje spotřebitelů.

Konference Nano4Food v roce 2005 byla první konferencí, která poskytla širokou analýzu požadavků potravinářského průmyslu a nastínila, jak nanotechnologie mohou přispět ke splnění těchto požadavků.

Nanotechnologie mohou poskytnout řešení v těchto oblastech:
* biosenzory nanorozměrů pro detekci a diagnózu patogenů;
* dodávání bioaktivních přísad do potravin skrz lepší poznání potravinářských materiálů na úrovni nano;
* filtrační systémy v nanoměřítku pro lepší modifikaci textury.

Program 2. konference o nanotechnologiích byl rozdělen do šesti sekcí:
1. Jak aplikovat nanotechnologie na potravinářský průmysl
2. Nanotechnologie pro kvalitu a bezpečnost potravin
3. Výroba potravin
4. Legislativní záležitosti a důvěra spotřebitelů
5. Balení a logistika
6. Dodávka nutričních faktorů

Informační brožura o konferenci je k dispozici v příloze.

Příloha: Nano4Food brožura (pdf, 267 kB)

Nano4Food