Bezpečnost potravin

Nakládání se zemědělskými plodinami po povodních

Vydáno: 22. 8. 2002
Autor:

doporučení pro nakládání se zemědělskými plodinami po povodních

Doporučuje se, aby zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a nadále rostou, byly používány až po hygienické kontrole, a to nejdříve po třech týdnech od skončení záplav.
LN, 20.8. 2002, s. 5 (Vo)