Bezpečnost potravin

Nahlášení škod způsobených povodní pojišťovně

Vydáno: 22. 8. 2002
Autor:

finance; odškodnění; povodně; ČR

Komu se nepodařilo zachránit pojistné smlouvy nemusí mít obavy – pojišťovny mají k dispozici originály, dohledají je podle jména a rodného čísla.
1. Pokud můžete, pořiďte o škodách fotodokumentaci.
2. Udělejte si seznam poškozených a zničených věcí a pokud najdete doklady o jejich nákupu, přiložte je.
3. Poškozené nebo zničené věci uschovejte, abyste je mohli ukázat likvidátoru pojišťovny.
4. Událost (škodu) nahlaste co nejdříve od doby kdy vznikla, a to telefonem, faxem, e-mailem, či na formuláři pojišťovny „oznámení škodní události“. Formulář je k dispozici na pobočkách pojišťovny nebo na internetových stránkách příslušné pojišťovny či v denním tisku (např. Metro z 19.8.02). Formulář doručte osobně či poštou.
5. Oznámení by mělo obsahovat především jméno, příjmení a adresu pojištěného, číslo pojistné smlouvy, rodné číslo (je-li smlouva zničená), údaj o tom kde a kdy škoda vznikla, seznam poškozených věcí včetně dostupné dokumentace.
6. Na základě oznámení Vás navštíví likvidátor pojišťovny, který zjistí výši škody, aby mohla být vyplacena náhrada. Likvidátor může poškozenému vyplatit na místě zálohu, další peníze se vyplácejí postupně v souvislosti s odstraňováním škod, s přímou výplatou však počítají zatím jen některé pojišťovny.

Podle MF dnes, 13, 2002, č.193, s. F/1 (Mik)