Bezpečnost potravin

Nadměrný výskyt uranu v minerální vodě

Vydáno: 26. 8. 2005
Autor:

V minerálních vodách pro přípravu kojenecké stravy je nadměrný obsah uranu.

Německý spolkový institut pro vyhodnocování rizika (German Federal Risk Assessment Institute, BfR) vybízí k obezřetnosti při používání minerální vody pro přípravu kojenecké stravy, neboť zjistil, že 50 % testovaných vod obsahuje uran.

BfR, který kontroloval obsah uranu v potravinách, zvláště pak v minerální vodě, zjistil, že většina vzorků vody splňovala tzv. “tolerovatelný obsah” uranu 15 µg/L, který stanovila Světová zdravotnická organizace (WHO). BfR však konstatuje, že tento obsah je vyhovující jen pro dospělé. Voda, která je označena nápisem “vhodná pro přípravu kojenecké stravy” by neměla obsahovat žádný uran.

 

EU Food Law: July 22, 2005, s. 9