Bezpečnost potravin

Naděje pro osoby s alergií na burské oříšky?

Vydáno: 17. 3. 2003
Autor:

Vývoj protilátky TNX-901, která blokuje činnost imunoglobulinu E a tím zamezuje spuštění alergické reakce. Na vývoji alergie na podzemnici u dětí se může podílet pleťový krém s obsahem oleje z podzemnice.

Uvádí se, že v USA existuje 1,5 milionů osob, které jsou postiženy alergií na podzemnici, přičemž 50–100 osob každoročně umírá v důsledku anafylaktické reakce vyvolané podzemnicí.
Dne 10. března 2003 byly v Denveru na výroční konferenci American Academy of Allergy, Asthma and Immunology předneseny dva referáty týkající se alergie na podzemnici. Jeden z příspěvků seznamoval o výsledcích výzkumníků v USA. Ti objevili postup, který může zamezovat u jedinců citlivých na burské oříšky alergické odezvě potenciálně ohrožující život. Tento potup lze aplikovat i při alergických reakcích na jiné potraviny.
Postup spočívá v použití monoklonální protilátky proti imunoglobulinu E (Ig E), proteinu, který napomáhá spouštět imunitní odezvu tím, že se váže k receptorovým místům na žírných buňkách a bazofilech. Protilátka nazvaná TNX-901 maskuje tu část Ig E, která se váže k receptorům, a tak pomáhá zamezovat odezvě.
Výzkumníci testovali TNX-901 u skupiny 84 osob s vážnou alergií na podzemnici v dvojitě slepé zkoušce. Osoby dostávaly placebo nebo nízké, střední a vysoké dávky TNX-901 každé čtyři týdny po čtyřech dávkách TNX-901. Dva až čtyři týdny po poslední, čtvrté dávce protilátky byli pacienti vystaveni účinku alergenu z podzemnice, přičemž se zjistilo, že se zvyšováním dávky protilátky se zvýšila prahová hodnota citlivosti na podzemnici až 15krát. Předpokládá se, že toto zvýšení je dostatečné pro ochranu citlivých osob, které náhodně zkonzumují potravinu, ve které byla obsažena podzemnice.
Více informací zde.

Ve druhém příspěvku byly prezentovány výsledky studie provedené ve Velké Británii. Studie se zabývala faktory, které se podílejí na vývoji alergie na burské oříšky u dětí. Tým výzkumníků z Bristol University použil údaje ze studie téměř 14 tisíc předškolních dětí, aby identifikoval jedince alergické na podzemnici. Pomocí imunologických testů se prokázala alergie u 23 dětí.
Analýza údajů ukázala spojení mezi vývojem alergie na podzemnici a výskytem kožní vyrážky (erupcí), což vedlo k předpokladu, že k vývoji alergie na podzemnici došlo v důsledku používání pleťových krémů s obsahem oleje z podzemnice, které se aplikovaly na postižená místa. Bylo rovněž nalezeno významné spojení s konzumací tzv. “sójového mléka” a výrobků s obsahem sóji, které je pravděpodobně výsledkem křížových reakcí.
Více informací zde.

Uvedené příspěvky jsou publikovány v časopise New England Journal of Medicine.