Bezpečnost potravin

Na počátku i na konci je kuře

Vydáno: 26. 11. 2010
Autor: berankova1

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 26.11. 2010.

Namátkovými vyšetřeními obchodovaného drůbežího masa před časem orgány našeho veterinárního dozoru zjistily závady u zásilek drůbežího masa z Polska, v září i říjnu se několik zásilek, zhruba 5 tun vracelo zpět výrobci.

Proto o těchto skutečnostech informoval Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, polskou veterinární autoritu.

Následně dne 16. listopadu jsme na základě informace slovenských kolegů stáhli z trhu a vraceli polskému výrobci 4 320 kg křehčených mražených kuřecích prsou kvůli zjištění salmonel (Salmonela virchow). Zásilka nevyhověla požadavkům nařízení Komise č. 2073/2005.

Výsledkem dopisu Státní veterinární správy polskému protějšku bylo, že tento podnět byl signálem, aby polští veterináři prověřili své výrobce. A nyní u výrobce v Klodzku zjistili u 4 z 5 vzorků kuřecích prsních řízků člověku nebezpečnou Salmonellu enteritidis. Vzápětí informovali Státní veterinární správu ČR o zásilce z 10. 11. a šlo o 6 480 kg.

Místně příslušná Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj v dozorovaných subjektech zajistila zásilku, nařídila ji stáhnout a vrátit ji zpět výrobci. Jde o šarži 1/08112010; A01736; 08112010 výrobce P. P. H. CEES-POL Sp. z o. o., Ul. Pólwiejska 29, Klodzko, Polsko (schvalovací číslo PL 02080302 WE). Jde o výrobce, u kterého byly problémy zjištěny již po druhé.

Stahování závadného výrobku z trhu a následné vrácení výrobci, popřípadě likvidace je pod kontrolou Státní veterinární správy ČR.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.