Bezpečnost potravin

MZe plánuje, že do obnovy rybníků do roku 2006 se dá 3,3 miliardy korun

Vydáno: 7. 2. 2003
Autor:

strukturální fondy EU, produkční chov ryb, ryby, nevyhovující stav rybničního fondu, eroze půdy, povodně, opatření proti povodním, ŽP

Asi 3,3 miliardy korun by mělo být podle předpokladů ministerstva zemědělství vynaloženo v letech 2003 až 2006 v rámci programu Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží. Financování MZe navrhuje ze zdrojů investorů s využitím peněz ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU, přičemž podíl jednotlivých složek není ještě upřesněn. Vyplývá to z materiálu, který ve středu projedná vláda.
Program má řešit u rybníků s produkčním chovem ryb nápravu škod, které způsobily povodně ze srpna loňského roku a také dlouhodobě nevyhovující stav rybničního fondu. Ten je podle MZe ovlivněn především intenzifikací zemědělské výroby ve druhé polovině 20. století a s ní spojených výrobních postupů. Ty měly za následek zvýšenou erozi půd a jejich usazování v rybnících a vodních nádržích.

Částka, jejíž využití MZe v rámci programu předpokládá, by měla směřovat zejména na ochranu rybníků a nádrží před ničivými účinky záplav, protipovodňovou ochranu pod těmito vodními díly, odstranění povodňových škod a také na zajištění ostatních mimoprodukčních funkcí rybníků.

Katastrofální záplavy ze srpna 2002 zničily či poškodily mnoho rybníků a vodních nádrží v celé zasažené oblasti. Nejvíce byly postiženy jižní a západní Čechy. V Jihočeském kraji se nachází přes 6000 rybníků, přičemž na 660 z nich vznikly škody téměř 430 milionů korun.

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-EkoList, 6.2.2003 (Mik)