Bezpečnost potravin

Mýty a fakta o cholesterolu

Vydáno: 1. 2. 2007
Autor: pospisilova

Je popsán metabolismus cholesterolu a jeho doporučené krevní hladiny. Tvrzení, že snížení hladiny cholesterolu je příčinou rakoviny a snižuje tvorbu serotoninu, nemá reálný základ.

            Cholesterol patří mezi důležité výživové faktory, které při přiměřeném příjmu plní důležité životní funkce, v nadbytku jsou ale rizikové. Rámcově je popsán metabolismus cholesterolu a doporučené krevní hladiny cholesterolu i jeho HDL frakce. Značná pozornost je věnována možnostem ovlivnění krevních tuků výživou, zejména vhodným výběrem konzumace různých tukových složek, které mohou mít negativní, ale i pozitivní nebo neutrální vliv na cholesterolemii. Je naznačen mechanismus působení různých tuků a jsou uvedena výživová doporučení týkající se jejich spotřeby. Na hladinu cholesterolu výrazně působí i vláknina a fytosteroly. Autor na závěr vyvrací dva mýty, spojené s cholesterolem. Neprokázalo se tvrzení, že snížení hladiny cholesterolu způsobuje rakovinu, ale platí, že při onemocnění rakovinou může dojít ke snížení cholesterolemie. Rovněž neplatí tvrzení, že nízká hladina cholesterolu vede v důsledku snížení tvorby serotoninu u starších osob k depresím až sebevraždám.