Bezpečnost potravin

Mykotoxiny v krmivech hospodářských zvířat

Vydáno: 27. 3. 2008
Autor:

V rámci kontroly kvality krmiv a krmných složek se nejběžněji zjišťují plísně, mykotoxiny, žluklý tuk, rezidua chemických látek a patogenní mikroorganismy.

Mykotoxiny jsou škodlivé chemické látky produkované plísněmi (houbami) rostoucími na krmivu nebo krmných složkách. Obecně jsou chemicky velmi stálé a při výrobě krmiv se neničí.
V krmivech  byly mykotoxiny poprvé objeveny v  60. letech minulého století a od té doby se hromadí výsledky výzkumu a údaje o jejich toxicitě.
Podrobnosti naleznete v kategorii informační přehledy