Bezpečnost potravin

Mykoplasmatická mastitida

Vydáno: 7. 9. 2003
Autor:

V USA identifikovali několik faktorů, které se váží k novým infekcím mléčné žlázy krav stojících na sucho.

Jedním z typů mastitid, které se často nepoznají a nejsou diagnostikované, je mykoplasmatická mastitida. Mykoplasmóza – vysoce infekční onemocnění, které vyvolává kulhavost, mastitidu a pneumonii – vede ke snížené produkci mléka špatné kvality. V problémových stádech může být až 70 % krav infikovaných. Skot může být infikován několika druhy mykoplasmy, ale nejčastější příčinou mykoplasmatické  mastitidy a pneumonie ve stádech krav v USA je Mycoplasma bovis, která může vyvolat další problémy  jako jsou potraty, nízká plodnost, artritida, zánět vnitřního ucha a další.
Mykoplasmatické infekce odolávají léčbě antibiotiky, mykoplasmy jsou ve  velkém množství obsaženy v nosním a urogenitálním sekretu, kontaminují dojící zařízení, ruce dojičů, terapeutické zařízení a produkty. Nejzávažnější onemocnění se sleduje na počátku laktace, ale riziková jsou všechna stadia laktace.
Ke klinickým projevům mykoplasmatické mastitidy patří vysoký výskyt případů rezistentních  vůči terapii, jedna nebo více postižených čtvrtí vemene, výrazné snížení užitkovosti nebo abnormální sekrece  z infikovaných čtvrtí v podobě  vodnatého mléka až po mléko podobné kolostru.
Dříve infikované krávy mohou občas šířit patogenní organismy, nebo  infekce může být v latentní formě a projevit se po stresu. Krávy mají buď stálý, nebo příležitostně zvýšený počet somatických buněk v mléce. Většina infikovaných krav zůstává stále infikovaná během celé laktace, v období stání na sucho i v následné laktaci.
Feedstuffs, 75, 2003, č. 28, s. 8