Bezpečnost potravin

Musí se přidat v potravinové bezpečnosti

Vydáno: 24. 10. 2003
Autor:

Slovensko z hlediska dodržování pravidel potravinové bezpečnosti musí dosáhnout významného pokroku v mnoha oblastech, potřebná opatření

BRATISLAVA – Do květnového vstupu do Evropské unie musí Slovensko z hlediska dodržování pravidel potravinové bezpečnosti dosáhnout významného pokroku v mnoha oblastech. Po rozhovorech s ministrem zemědělství Zsoltem SIMONEM a ministrem zdravotnictví Rudolfem ZAJACEM to minulý týden uvedl komisař EU pro zdraví a ochranu spotřebitele David BYRNE. Za nejnaléhavější problém označil dodržování evropských norem slovenskými podniky, které vyrábějí maso, mléčné a rybí výrobky. Značná část těchto podniků bude mít vážné problémy se splněním evropských norem, pokud nepřijmou okamžitá opatření, zdůraznil evropský komisař. Slovensko by mělo podle něho co nejdříve dobudovat inspekční prostory na kontrolu živých zvířat a potravin dovážených z třetích zemí na dvou hraničních přechodech na východě země a taktéž na bratislavském letišti. Problémem podle D. Byrnea jsou rovněž zastaralé zásoby slovenských pesticidů, které jsou po spotřební lhůtě, a proto musí Slovensko přijmout účinná opatření, aby tyto prostředky nepoškodily životní prostředí a nekontaminovaly potraviny. Evropský komisař upozornil i na nevyhnutná opatření v oblasti eliminace výskytu BSE. Slovensko musí zavést úplný zákaz používání masa a kostní moučky v krmivech pro zvířata, řekl. Pokrok je podle něho potřebný i v oblasti databází hovězího skotu a registrace chovu ovcí, prasat a koz. Jednou z priorit EU je podle D. Byrnea také boj proti tabáku, a proto ocenil rozhodnutí slovenské vlády ratifikovat Rámcovou  dohodu o kontrole tabákových výrobků v rámci Světové zdravotnické organizace. Jak komisař upozornil, oblast dodržování evropských pravidel potravinové bezpečnosti podrobně sleduje nejen Evropská komise a členské státy EU, ale i samotní spotřebitelé v rámci trhu EU.

www.agroportal.sk