Bezpečnost potravin

Možnosti při výskytu mykotoxinů

Vydáno: 25. 5. 2005
Autor:

Producenti obilí a krmiv mají možnost své produkty na přítomnost mykotoxinů testovat. Pomocí metody nazvané „black light“ je možné přesně zjistit přítomnost houbových chorob a zároveň i poměrně přesně indikovat výskyt konkrétního toxinu.

Mykotoxiny představují sekundární produkty metabolismu hub a některé z nich mohou působit vážné zdravotní problémy hospodářských zvířat. „Nejběžnější mykotoxiny v obilí a krmivech určených pro výživu zvířat jsou aflatoxin, fumonizin, zearalenon a vomitoxin (deoxynivalenol), ale vyskytuje se mnohem více těch, které mohou představovat problémy v jednotlivých regionech“, říká Mark Bogges, ředitel Ústavu živočišných věd v Pork Checkoff, a dodává: „Jednoznačně nejvážnějším problémem ze skupiny mykotoxinů je aflatoxin. Avšak i ostatní druhy mohou způsobit výrazné snížení výnosů.“ Producenti obilí a krmiv mají možnost své produkty na přítomnost mykotoxinů testovat. Pokud je norma jejich povoleného výskytu překročena, mohou se rozhodnout, zda obilí nebo krmivo smíchají s jiným druhem s nižším obsahem toxinů nebo ho kompletně zlikvidují. Zemědělci by měli na výskyt houbových chorob klást důraz i tehdy, když přítomnost hub neznamená výskyt toxinů. Pomocí metody nazvané „black light“ je možné přesně zjistit přítomnost houbových chorob a zároveň i poměrně přesně indikovat výskyt konkrétního toxinu. Touto metodou se kontroluje výskyt houbových infekcí, i když pozitivní test neukazuje na přítomnost toxinů. Specifický toxin musí být z krmiva nebo zrna extrahovaný, případně se jeho toxicita může demonstrovat přímo.
http://www.nasepole.sk/clanok.asp?ArticleID=5