Bezpečnost potravin

Možné ohrožení kojenců glycidolem

Vydáno: 13. 7. 2009
Autor:

Německý úřad BfR vyzývá k vývoji analytické metody a stanovení 2,3-epoxy-1-propanolu, který může ohrožovat kojence krmené umělou výživou obsahující rafinované rostlinné tuky.

Glycidol (2,3-epoxy-1-propanol) je látka zařazovaná na základě víceletých pokusů na myších do kategorie „pravděpodobné kancerogeny“(vyšší úmrtnost a zvýšený výskyt nádorů na různých žlázách, játrech, plicích, žaludku a kůži), avšak pro její stanovení dosud nejsou k dispozici validované metody, a tedy ani dostatek údajů o jejím výskytu v potravinách.
Přínosem v této záležitosti jsou analýzy provedené na univerzitě ve Stuttgartu ve vzorcích jedlých rostlinných tuků, v nichž byl zjištěn obsah glycidolu v jednotkách mg/kg, především v rafinovaném oleji palmovém (2,9 mg/kg). Bez obsahu této látky byly pouze nezpracované oleje jako přírodní olivový a surový palmový.
Již před časem byl Německým úřadem pro hodnocení rizik (BfR) zjištěn právě v rafinovaných  rostlinných tucích monochlorpropandiol (3-MCPD). Lze předpokládat, že působením kyseliny solné při průchodu žaludkem může v tucích docházet k částečné přeměně esteru glycidolu na 3-MCPD, což může být dalším zdrojem této škodliviny. Zdá se proto, že hodnota TDI pro 3-MCPD stanovená  pro kojence (TDI = 2 μg/kg tělesné hmotnosti) může být v případě kojenců krmených umělou výživou ještě více překračována.
Toxikologické hodnocení glycidolu dosud není k dispozici. V nejhorším případě přichází v úvahu, že působením žaludeční kyseliny dojde k úplné hydrolýze esteru glycidolu, tzn. k vzniku volného glycidolu. Tento epoxid vykazuje silně alkylační vlastnosti, pro které se v průmyslu používá při syntéze různých chemikálií.
Teoretický potenciál nebezpečí může být kvantifikován na základě hodnoty MoE (Margin of Exposure; hraniční expozice, která znamená, kolikrát NOAEL převyšuje přijímanou dávku). Pokud obsah glycidolu v tucích je 1 mg/kg a  příjem tuků 20 g denně, riziko by nehrozilo. Příjem 80 g tuků už by byl spojen se zvýšeným rizikem.
U kojenců krmených umělou výživou je riziko větší, protože v prvních týdnech a měsících mají relativně vyšší spotřebu energie a tedy i tuků než dospělí, a přitom jsou odkázáni pouze na výživu vyrobenou s použitím rafinovaných rostlinných tuků. Při obsahu 1 mg glycidolu/kg tuku, činí zatížení kojenců 6 μg/kg tělesné hmotnosti, což může znamenat zvýšené riziko rakoviny.
Je třeba zjistit výskyt esteru mastných kyselin a glycidolu ve všech významnějších jedlých tucích a z nich vyrobených potravinách včetně výrobků kojenecké výživy a prověřit další souvislosti.

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 105 2009, č. 6, s. 361-362