Bezpečnost potravin

Možná souvislost mezi kyselinou listovou a rakovinou

Vydáno: 17. 12. 2006
Autor:

Po zavedení povinné fortifikace mouky v USA a Kanadě se zdá, že se zvýšil výskyt kolorektální rakoviny.

Krátce před tím, než britský úřad FSA rozhodl o povinné fortifikaci mouky kyselinou listovou kvůli snížení výskytu defektů nervové trubice u novorozenců, byla publikována zpráva, že po zavedení povinné fortifikace kyselinou listovou v USA a Kanadě vzrostl výskyt kolorektální rakoviny (CRC). Britský výbor SACN (Scientific Advisory Committee on Nutrition) v listopadu (2006) diskutoval důvody, proč by mělo k takovému efektu docházet. Z podrobných rozborů se zdá, že k zvyšování výskytu CRC dochází ve větší míře u osob nad 75 let. Není vyloučeno, že zvýšený výskyt může být způsoben i zdokonalením metod skríninku CRC. Schválení povinné fortifikace ve Velké Británii bylo tedy kvůli nejasnostem odloženo. Většina členů výboru SACN však souhlasila s doporučením nepovinného obohacování kyselinou listovou s tím, že musí být vytvořen odpovídající monitorovací systém pro zjištění případných negativních vlivů.