Bezpečnost potravin

Mořská voda jako potravina?

Vydáno: 24. 3. 2010
Autor:

Prodává se v Nizozemí, zájem má Itálie. K bezpečnosti mořské vody jako potraviny se vyjádří EFSA.

Dne 22.1.2010 zaslala Itálie dopis Komisi, ve kterém ji informuje, že se někteří operátoři v Itálii zajímají o umístění mořské vody na trh. Itálie proto požaduje od Komise vyjádření, zda lze mořskou vodu považovat za potravinu.
Komise zaslala e-mail všem členským státům, aby zjistila, zda byl tento výrobek schválen pro trh na národní úrovni.
Ukázalo se, že mořská voda je na trhu pouze v Nizozemí, ale povolení bude případně staženo. Komise požádá Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby vydal k bezpečnosti mořské vody jakožto potraviny vědecké stanovisko.
 

Zdroj: Evropská komise (zasedání SCFCAH dne 16.2.2010)