Bezpečnost potravin

Monitorování užitkovosti

Vydáno: 1. 6. 2002
Autor:

pro výrobu bezpečných potravin je nutné monitorování zdraví  zvířat, zatím nejvhodnější je měření koncentrace proteinů akutní fáze

Bezpečné potraviny vyžadují nové monitorovací postupy  a hodnocení živočišné výroby. Ukazatelé užitkovosti zvířat jako je konverze krmiva nebo přírůstek hmotnosti nejsou z hlediska bezpečných potravin odpovídající. Ukazuje se stále naléhavější požadavek monitorování zdraví zvířat během života a aplikace živin a dalších látek, které podporují růst a brání vzniku nemocí. Pro monitorování zdraví u živých zvířat existuje mnoho způsobů, ale v současnosti se jako  nejdokonalejší jeví  měření koncentrace proteinů „akutní fáze“  v krvi. Syntéza těchto proteinů, jejichž koncentrace v krevní plazmě se zvyšuje při infekci, zánětu nebo působení stresu z prostředí (např.  transport) představuje obrannou reakci zvířat. Proteiny akutní fáze se objevují v krvi dříve, než specifické protilátky. U skotu, prasat a drůbeže bylo již identifikováno  několik různých proteinů akutní fáze, jejichž koncentrace  v krvi podává objektivní informaci o zdravotním stavu zvířete. V roce 2000  ustanovila EU Concerted Action Group za účelem standardizace proteinů akutní fáze na mezinárodní úrovni. Měření koncentrace těchto proteinů se bude stále více užívat pro monitorování zdraví zvířat a mohlo by být užitečné  i pro hodnocení výživného stavu  zvířat určených pro výrobu bezpečných potravin.
Feed Intern., 23, 2002, č. 5, s. 10  (Sch)