Bezpečnost potravin

Monitoring radioaktivní kontaminace potravin

Vydáno: 14. 5. 2005
Autor: berankova1

SZPI vyhodnotila koncem loňského roku monitoring radioaktivní kontaminace vybraných potravin a plodin. Obsah radionuklidů cesia (137Cs) byl sledován ve 20 vzorcích brambor, ječmene, pšenice, ovsa, žita, rajčat, jablek a hrušek, pocházejících z ČR, a v jednom vzorku zmrazených hub z Ukrajiny. Všechny vzorky byly vyhovující.

Koncem loňského roku vyhodnotila Státní zemědělská a potravinářské inspekce monitoring radioaktivní kontaminace vybraných potravin a plodin. Obsah radionuklidů cesia (137Cs) byl sledován ve 20 vzorcích brambor, ječmene, pšenice, ovsa, žita, rajčat, jablek a hrušek, pocházejících od pěstitelů z přesně identifikovatelných míst v ČR, a v jednom vzorku zmrazených hub z Ukrajiny. Všechny vzorky byly vyhovující. V členských zemích EU je monitoringu radiace věnována značná pozornost. Mimo celý potravní řetězec včetně krmiv zahrnuje také složky životního prostředí a dovoz potravin a zemědělských produktů ze třetích zemí. V České republice zajišťují monitorování potravin a krmiv stálé složky Celostátní radiační monitorovací sítě, mezi které kromě SZPI patří i Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Státní úřad radiační ochrany (SURO), Státní veterinární správa (SVS) a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (UKZUZ). V srpnu loňského roku podepsala SZPI s SÚJB dohodu, která mimo jiné specifikuje podmínky monitorování potravin v ČR. V letošním roce bude SZPI podle této dohody monitorovat výskat radioaktivní kontaminace u většího počtu a širšího spektra vzorků potravin než v předchozím roce.
Moderní obchod, 2005, č. 4, s. 6