Bezpečnost potravin

Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích 2008

Vydáno: 18. 8. 2009
Autor:

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2008.

Monitorování cizorodých látek každým rokem zahrnuje sledování možné kontaminace potravin, krmiv a surovin určených k jejich výrobě, včetně biomonitoringu, tj. kontaminace volně žijících organismů, kteří doplňují spotřební koš člověka. Zároveň jsou sledovány i složky prostředí, které tuto kontaminaci mohou způsobit nebo ovlivnit. Patří mezi ně půda, povrchová voda a vstupy do těchto složek prostředí. Zpráva MZe z monitoringu v roce 2008 je k dispozici v příloze.
 
 
Zdroj: MZe