Bezpečnost potravin

Monitoring cizorodých látek v potravinách

Vydáno: 3. 9. 2001
Autor:

potravní řetězec, zpráva za r. 2000, odbor potravinářské výroby MZe ČR

Odbor potravinářské výroby Ministerstva zemědělství ČR vystavuje za své webové stránce (www.mze.cz) zprávu „Informace o sledování cizorodých látek v potravních řetězcích resortu zemědělství“. Jsou zde obsaženy výsledky monitoringu prováděného v r. 2000 příslušnými kontrolními orgány, a to pro oblast: 1) potravin a surovin určených k výrobě potravin, 2) agrárních ekosystémů, 3) vodních ekosystémů, 4) lesních ekosystémů. Uvedená zpráva není k dispozici v tištěné podobě a bude vystavována na stránkách ministerstva nejpozději do konce r. 2002.

www.mze.cz