Bezpečnost potravin

Modrý jazyk: výzva ke spolupráci

Vydáno: 4. 10. 2006
Autor:

Přehled informací poskytovaných EFSA a Evropskou komisí o onemocnění přežvýkavců. Výzva EFSA ke spolupráci.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyzval členské státy EU ke spolupráci při získávání vědeckých údajů a při analýze onemocnění označovaného jako “modrý jazyk” (bluetongue). Jde o virové neinfekční onemocnění zvířat, které se přenáší určitými druhy hmyzu (specificky patřícímu do rodu Culicoides). Onemocnění se vyskytuje v jižní Evropě a nyní bylo potvrzeno i ve střední Evropě.
Podle EFSA, odborníků na zdraví a welfare zvířat (EFSA, AHAW panel) přinese spolupráce evropských zemí větší prospěch než individuální přístup jednotlivých zemí. Cesta, kterou se toto onemocnění dostalo do EU není často známa a je proto zapotřebí multidisciplinárního přístupu, který povede k identifikace zdroje i k získání více informací o viru.
EFSA žádá členské státy, zejména ty, kde se onemocnění již vyskytlo, aby poskytly jakékoliv informace o tomto onemocnění. Pracovní skupina pro “modrý jazyk” AHAW panelu EFSA bude koordinovat aktivity zaměřené na hodnocení rizika a bude těsně spiolupracovat s Evropskou komisí, referenční laboratoří pro modrý jazyk ve Společenství a ostatními referenčními laboratořemi ve světě.
Podle AHAW panelu EFSA je zapotřebí:
* harmonizovat systémy sběru epidemiologických údajů a postupů vzorkování,
* vyvinout metodu pro rychlou výměnu a sdělování informací mezi členskými státy,
* vyšetřovat původ zanesení modrého jazyka – sérotypu 8 do EU.

Další informace o “modrém jazyku”
* informace AHAW panelu EFSA (včetně složení pracovní skupiny pro modrý jazyk)
* informace EFSA
* informace Evropské komise

EFSA