Bezpečnost potravin

Modifikovaná výživová pyramida

Vydáno: 15. 11. 2004
Autor:

grafické znázornění výživových doporučení, Německá společnost pro výživu

K přenosu informací o výživě je v poslední době ve výživovém poradenství a vzdělávání jako symbolické schéma používána pyramida na rozdíl od dřívějšího kruhového koláče. V jedné studii byly porovnávány oba způsoby znázornění a přitom byly vyznačeny následující přednosti pyramidy:
– komunikace prostřednictvím pyramidy je rychlejší,
– jednotlivé výrobkové skupiny jsou rychleji rozlišeny a pochopeny,
– pyramida pozitivněji profiluje vlastnosti potravin,
– pyramida v sobě obsahuje větší aktivační účinek s ohledem na změny způsobu stravování,
– v případě pyramidy se lze umístěním a velikostí ploch pro jednotlivé skupiny potravin lépe vyjádřit.

Na klinice v Norimberku zkoušejí ve výživovém poradenství a při školení personálu používat modifikovanou pyramidu navrženou Německou společností pro výživu (DGE). Základnu tvoří nápoje, další vrstvu škrobnaté potraviny, nad nimi je zelenina a ovoce, následují mléčné výrobky, dále maso vejce ryby a mořské produkty, předposlední vrstvu tvoří skupina olivový a řepkový olej, ořechy a semena a na vrcholu je alkohol, cukrovinky a tuky.
V modifikované pyramidě je skupina káva, čaj a limonády oddělena od ostatních nápojů (voda, zředěné šťávy), aby se zdůraznilo, že tyto nápoje mají jen podmíněný význam.
Luštěniny jsou v této modifikované pyramidě na rozdíl od dřívějších pyramidových schémat umístěny ve skupině škrobnatých potravin, jako jsou výrobky z obilovin a brambory, proto, že pyramida je používána i pro poučení diabetiků a doporučená strava pro obě tyto skupiny osob se zásadně neliší.
Segment zeleniny je v modifikované pyramidě širší než ovoce, protože to odpovídá doporučením DGE. Význam mléčných produktů (mléko, sýry, jogurty) jako důležitých dodavatelů vápníku je zdůrazněn tím, že je jim věnován samostatný segment, že nejsou umístěny společně s ostatními živočišnými produkty. Další zvláštností modifikované pyramidy je, že segment mořských produktů je oddělen od segmentu masa, vajec a sladkovodních ryb, což reflektuje neuspokojivou situaci v zásobování jódem v SRN. Ve prospěch konzumace mořských ryb mluví i obsah n-3 mastných kyselin.
Špička pyramidy je rezervována pro výrobky, které z hlediska výživy nejsou bezpodmínečně nutné, ale přesto hrají ve výživě určitou roli. Sem patří neskryté tuky a dále alkoholické nápoje v souladu s doporučením DGE a cukrovinky, které nelze pominout, protože jsou ve skutečné stravě většinou ve značné míře zastoupeny.
Výživová doporučení jsou zvýrazněna i barvou textů patřících k příslušným segmentům pyramidy. Zelená znamená doporučené potraviny, žlutá znamená doporučení s určitým omezením a červená signalizuje, že výrobky by měly být konzumovány co nejméně.
Článek uvádí i kritický pohled na jinou variantou výživové pyramidy – modifikace W. Willetta z Harward-univerzity v Bostonu, kterou autor předložil ministerstvu zemědělství USDA.
Všem symbolickým znázorněním je společné, že nemohou samy o sobě nahradit poradenství a že vyžadují vysvětlující text. Grafické znázornění vždy obsahuje slabá místa a většinou vyvolává mnoho otázek.
Ernährungs-Umschau, 49, 2002, č. 2, s. 49–50