Bezpečnost potravin

Modelování povrchové teploty těl skotu během parní dekontaminace

Vydáno: 12. 4. 2003
Autor:

matematické modelování, parní dekontaminace těl skotu, koeficient přestupu tepla, shoda experimentálních a vypočtených hodnot

Studie je věnována vyhodnocení povrchové teploty kousků libového hovězího masa, umístěných do tlakové nádoby, ze všech stran ošetřených proudem páry a  následně vakuově zchlazených. Znalost teploty povrchu masa je velmi důležitým parametrem  během mikrobiální dekontaminace povrchu těl skotu parou. Povrchová teplota určuje efektivnost celého postupu. Vysoká teplota povrchu těla může způsobit nevratné změny barvy ošetřeného masa, což je nežádoucí. Přímé měření povrchové teploty těla během ošetření v proudu páry je velmi složité. Matematické modelování postupu parní dekontaminace  těl skotu je možné  provést pomocí výpočtu povrchové teploty, založeném na znalosti vývoje teploty v okolí masa. Modelování také současně používá data koeficientu přestupu tepla vyhodnocením pokusů s kovovými modely profilů těl v blízkosti povrchu těl.  Přesnost výpočtu byla ověřena  srovnáním vypočtených a experimentálně získaných hodnot  teplot uvnitř  masa během tří různých pokusů s parní dekontaminací těl skotu.

Hoke, K., Houška, M., Kýhos, K., Landfeld, A. a Pipek, P.: Modelling of beef surface temperatures  during steam decontamination. J. Food Eng., 58, 2003, s. 95-102