Bezpečnost potravin

Mlýnský průmysl v ČR

Vydáno: 12. 9. 2002
Autor:

počet a kapacita mlýnů

V r. 2001 bylo v ČR sklizeno 4 381 700 t pšenice (včetně cca 2 mil. t chlebové) a 155 500 t žita. Na mlýnech se zpracovalo 30 % vyrobené pšenice a 80 % žita. V loňském roce bylo dovezeno 47 153 t žita, 7 470 t tvrdé pšenice. V současné době je v ČR v provozu 70 mlýnů, do r. 2005 by jejich počet měl klesnout na 30. V posledních letech v ČR sílí trend integrace mlýnů a pekáren a výroben mraženého těsta. Mlýnsko – pekárenské firmy kontrolují 50 % a mlýnsko – těstárenské firmy 40 % trhu s moukou v ČR. (mch)
Przeglad Zbozowo Mlynarski 2002 , 46 (8) s. 33