Bezpečnost potravin

Mléko zrychluje absorpci vitaminu E

Vydáno: 26. 9. 2001
Autor:

zvýšení nutriční hodnoty mléka

Vědci při hledání  možností, jak zvýšit nutriční hodnotu mléka, zjistili, že transport vitaminu E do lidského těla je zvýšen  více než dvojnásobně, pokud je vitamin E konzumován v dispergovaném stavu v mléce.  Je známo, že vitamin E brání oxidaci lipoproteinů,  zvýšení jeho spotřeby by určitě mělo příznivý vliv na zdraví lidí. Mléko bylo prozatím známo jako dobrý přenašeč vitaminů A a D, které jsou  rozpustné v tucích. Tým  z Brandeis University v Massachusetts v USA sledoval absorpci  vitaminu E  u 48 dobrovolníků, kteří konzumovali mléko obohacené rozdílnými kombinacemi vitaminu A a D  a nižší (30 mg/den) nebo vyšší (100 nebo 200 mg/den) dávkou vitaminu E.  Byl testován ještě účinek pomerančového  džusu  a kapslí vitaminu E.  Přídavek vitaminu A a D neovlivnil přenos vitaminu E do plasmových lipidů, účinek pomerančového džusu jako nosiče byl výrazně nižší ve srovnání s mlékem. Mléko se projevuje jako velice účinný přenašeč pouze při vysokých dávkách vitaminu E, rychlost přenosu vitaminu E dispergovaného v mléce při dávce 100 mg/den je 2,0-2,5 krát vyšší než z kapslí. Účinnost transportu nezávisí na typu tuku v mléce, shodné výsledky byly zjištěny pro mléko s obsahem sojového oleje i mléčného tuku. Absorpce vitaminu E nezávisela na tom, zdali byl preparát vitaminu E dispergován ve vodě nebo v tuku, významná je však jeho konzumace společně s mlékem. Mléko je již zcela běžně fortifikováno vitaminy A a D, autoři studie doporučují obohacovat mléko také vitaminem E.
Nutrition (2001);74: 211-218