Bezpečnost potravin

Mléko a sója – správné značení výrobků

Vydáno: 7. 4. 2009
Autor: berankova1

Mléko a sója jsou dva nutričně významné produkty, které se však natolik liší, že je není možné mezi sebou zaměňovat.

Sója je luštěnina s vysokým obsahem proteinů, která má široké využití jako potravina, krmivo i surovina pro zpracovatelský průmysl. Je často nazývána zázračnou rostlinnou, rostlinným masem či rostlinnou budoucnosti. Obsahuje nejvíce bílkovin ze všech plodin. Jedním z velmi rozšířených produktů vyráběných ze sójových bobů je sójový nápoj, který bývá často pro svůj vzhled podobný mléku nesprávně nazýván „sójovým mlékem“. Nápoj obsahuje hodnotné bílkoviny, cenné minerály a vitaminy, nenasycené mastné kyseliny. Je vhodný pro lidi trpící srdečními chorobami,  vysokým krevním tlakem či kornatěním cév.
Mléko jako produkt mléčných žláz samic savců je základním zdrojem výživy hlavně pro mláďata, která z něj získávají potřebné protilátky a vitaminy pro upevnění své imunity a konzumují jej až do doby, dokud nejsou schopna trávit pevnou stravu. Člověk je jediným živočichem, který si schopnost řádně trávit mléčné bílkoviny uchovává i ve stáří. Mléko je základním a velmi dobře využitelným zdrojem vápníku, obsahuje plnohodnotné bílkoviny se všemi esenciálními aminokyselinami. Mléčný tuk je velice cenný a neobyčejně lehce stravitelný, s řadou vitaminů. V mléce jsou dále zastoupeny důležité minerály a stopové prvky.

Mléko a sójové nápoje jsou zcela odlišnými produkty, které není možné srovnávat. Liší se v zemědělské produkci, ve složení, surovinách, způsobu zpracování a také v chuti. Legislativa si proto klade za cíl zajistit takový právní rámec, aby byli spotřebitelé schopni mezi těmito naprosto rozdílnými produkty správně rozlišovat a usnadnit jim při nákupech výběr.

Zákony ustanovené v Nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 pojednávají o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh.
Specifické a výlučné označení pro mléko bylo nedávno potvrzeno také v Nařízení rady (ES) č. 1234/2007, příloha XII, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty.
Zásady pro označování vycházejí rovněž z celosvětově uznávané kodexové normy Codex General Standard č. 2006-1999, který definuje mlékařské pojmy.
Cílem těchto předpisů je poskytnout spotřebitelskou ochranu a zajistit podmínky pro rovnou soutěž a rozlišování mezi mlékem (resp. mléčnými výrobky) a konkurenčními produkty, a to v oblasti pojmenování, označování a v reklamě, a to tak, aby nedocházelo k záměnám či falšování.
Objednávka kopie článku

Potravinářská Revue, 2009, č.2, s.22-24
Další čísla Potravinářské Revue