Bezpečnost potravin

Mléko a nápoje na bázi mléka

Vydáno: 1. 3. 2001
Autor:

norma ČSN EN ISO 11816–1 (57 0532)

Mléko a mléčné výrobky – Stanovení aktivity alkalické fosfatázy fluorimetrickou metodou – Část 1: Mléko a nápoje na bázi mléka
Norma ISO 11816 specifikuje fluorimetrické stanovení aktivity alkalické fosfatázy v pasterovaném plnotučném mléce, polotučném mléce, odstředěném mléce a v pasterovaném ochuceném mléce.
Uvedený postup je rovněž vhodný pro stanovení vysoké aktivity fosfatázy v syrovém mléce a v termizovaném mléce s aktivitami vyššími než 7 000 milliunits (milijednotek) v 1 l.
Aktivita alkalické fosfatázy určitého vzorku se stanoví kontinuálním fluorimetrickým měřením přímé reakční kinetiky. Z nefluoreskujícího substrátu aromatického monofosforečného esteru se v případě přítomnosti alkalické fosfatázy ve vzorku odštěpí fosforečný radikál a vytvoří se silně fluoreskující produkt.
Fluorimetrické měření (stanovení) aktivity alkalické fosfatázy probíhá při 38 °C v časovém intervalu 3 minut.