Bezpečnost potravin

Mléčný nápoj snižující krevní tlak

Vydáno: 22. 8. 2001
Autor:

funkční potravina, fermentovaný mléčný nápoj, Lactobacillus helveticus, tripeptidy, inhibitor ACE, snížení krevního tlaku, klinické studie

Do skupiny funkčních potravin se řadí nový mléčný nápoj, který se začátkem letošního roku objevil na finském trhu pod názvem Evolus. Výrobcem je největší finská mlékárenská společnost Valio.
Podle výrobce tento nápoj, je-li konzumován denně v množství minimálně 150 ml, pomáhá snižovat krevní tlak.
Vyrábí se z mléka fermentací specifickou kulturou mléčných bakterií Lactobacillus helveticus kmenem LBK-16, který degraduje mléčnou bílkovinu na bioaktivní tripeptidy s aminokyselinovými sekvencemi valin-prolin-prolin a izoleucin-prolin-prolin. Tyto peptidy působí jako inhibitory ACE, tzn. účinkují stejně jako léky podávané na snižování krevního tlaku. Fakt, že peptidy pomáhají snižovat krevní tlak, byl poprvé dokumentován japonskými výzkumníky před čtyřmi roky. V Japonsku obdobný funkční nápoj je na trhu již delší dobu. Evolus je první svého druhu v Evropě. Byl vyvinutý pro finský trh, výrobce však doufá, že pronikne i na trhy v sousedních zemích. Výrobek se prodává v jednolitrovém balení v kartónu, což je množství vystačující pro jednoho člověka na týden. Evolus, aby byl účinný, se totiž stejně jako léky musí konzumovat denně. V chladničkových teplotách je velmi stabilní. Zatím je k dispozici s borůvkovou příchutí, ve druhé polovině roku by se měl objevit i s dalšími příchutěmi. Denní dávka (150 ml), která obsahuje 200 mg vápníku (25 % doporučené denní dávky), představuje energetický příjem 100 kalorií. Výrobek neobsahuje téměř žádný tuk.
Účinnost Evolusu byla prokázána dvěmi nezávislými klinickými studiemi. Testované skupiny pacientů s vysokým krevním tlakem dostávaly 150 ml výrobku denně po dobu 8 rýdnů, kontrolní skupiny dostávaly placebo. Krevní tlak byl měřený jednou týdně. Po sedmi týdnech pravidelného užívání Evolusu došlo u pacientů z testovaných skupin k poklesu systolického i diastolického tlaku ve statisticky významné míře. K trvalému poklesu tlaku dochází po 5 týdnech pravidelného užívání. Při vysazení Evolusu se krevní tlak opět zvýší na původní úroveň.

www.dairyfoods.com