Bezpečnost potravin

Místo likvidace do potravního řetězce

Vydáno: 9. 3. 2003
Autor:

Maso z potomků transgenních prasat se dostalo do potravního řetězce.

Maso ze 400 prasat, která byla v USA chována ke gentechnickým  vědeckým účelům se dostalo do potravního řetězce. Zvířata  prodal jeden obchodník s dobytkem místo toho, aby bylo zničeno. Kompetentní vědci z Illinois oznámili, že postižená zvířata byla potomky transgenních prasat. Vysvětlili ale, že je jen malá pravděpodobnost, že by byl geneticky modifikovaný materiál dále přenesen na potomstvo. Příslušný americký úřad FDA nechtěl potvrdit, že nebylo provedeno dostatečné  vyšetřování celého případu.
Schweizerische Milchzeitung, 129, 2003, č. 8, s. 2