Bezpečnost potravin

Mise Evropské komise (FVO) v ČR

Vydáno: 20. 8. 2010
Autor:

FVO se zaměřil na kontrolu reziduí a kontaminantů a používání veterinárních léčiv u zvířat k produkci potravin.

Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti Evropské komise (FVO) uveřejnil dne 18.8.2010 zprávu o výsledku mise FVO v ČR. Šlo o specifický audit v ČR, který se uskutečnil ve dnech 26.4.–3.5.2010 a to jako součást generálního auditu ČR prováděného podle opatření nařízení (ES) č. 882/2004 o oficiálních kontrolách potravin a krmiv.
Uvedený specifický audit se zabýval implementací národních opatření zaměřených na kontrolu reziduí a kontaminantů u živých zvířat a v živočišných produktech, včetně kontroly distribuce a používání veterinárních léčiv a aditiv do krmiv, jejichž použití může zvyšovat rezidua v živočišných produktech.
Mise FVO se rovněž zabývala posuzováním činnosti kompetentní autority a jiných oficiálně autorizovaných subjektů.
 
Mise došla k závěru, že národní plán kontrol reziduí je navržen ve shodě s požadavky EU. Mezi všemi úrovněmi kompetentního orgánu se předávají informace o výsledcích kontrol vzorků a laboratoře provádějí odpovídající supervizi. Pokud rezidua nesplňují požadavky, dochází k účinnému zásahu. Účinnost kontrol reziduí by se mohla ještě zvýšit tím, že by se do testování zařadily některé další běžně používané látky. Všechny laboratoře provádějící analýzy reziduí jsou autorizovány podle ISO 17025 a celkově kompetentní orgán má důvěru v laboratorní výsledky. Distribuce a používání veterinárních léčiv splňuje požadavky EU.
Určité nedostatky byly zjištěny u schvalování prodeje a kontroly používání veterinárních léčiv, což snižuje celkovou účinnost systému kontroly reziduí. Zpráva FVO je v příloze.