Bezpečnost potravin

Ministři zemědělství EU se shodli v názoru na GM

Vydáno: 4. 4. 2003
Autor:

Postupy autorizace a monitorování GM potravin a krmiv stanoví nová legislativa, která se bude týkat i  systému označování výrobků obsahujících GMO.

Rada EU pro zemědělství schválila společný postoj  vůči GM potravinám a krmivům. Postupy společenství pro autorizaci a monitorování GM potravin a krmiv stanoví nová legislativa, která se bude týkat i  systému označování. Postoj byl většinou přijat, proti  bylo Lucembursko, Rakousko a Velká Británie.
Rada odsouhlasila i  návrh nařízení, které se bude týkat zjistitelnosti a označování geneticky modifikovaných organizmů, potravin a krmiv produkovaných z těchto organizmů. Proti bylo Lucembursko, Nizozemí, Velká Británie  a Dánsko. Nařízení má stanovit rámec pro zjistitelnost výrobků, které se skládají nebo obsahují GMO, má umožnit jejich přesné označování  a monitorování vlivů na prostředí a lidské zdraví. Návrhy byly připraveny pro druhé čtení v Evropském Parlamentu.
www.cabi-publishing.org
www.animalscience.com (headlines 24.3.03)