Bezpečnost potravin

Minimalizace tvorby akrylamidu v rostlinných potravinách

Vydáno: 26. 3. 2003
Autor:

Blanšírováním a máčením brambor před zpracováním na lupínky se sníží obsah redukujících cukrů a tím se sníží výsledný akrylamid. Snížení lze dosáhnout i snížením fritovací teploty.

Tvorba akrylamidu při výrobě bramborových lupínků byla ve Výzkumném ústavu v Detmoldu sledována z hlediska odrůdy a místa pěstování brambor a z hlediska procesu výroby lupínků. Odrůda a místo pěstování mají značný vliv. Pokud jde o místo pěstování, jsou značné rozdíly mezi ranými a pozdními bramborami.
Částečným odstraněním volných cukrů blanšírováním nebo máčením se koncentrace akrylamidu sníží téměř o 60 %. Mezi těmito dvěma postupy není ve výsledku z hlediska akrylamidu žádný rozdíl. Při blanšírování (při 82 ºC) se více sníží obsah glukózy a fruktózy než obsah sacharózy, při máčení (50 ºC) je tomu naopak. Celkový obsah redukujících cukrů koreluje s výsledným obsahem akrylamidu (r2 = 0,64), přitom pro glukózu r2 = 0,60 a pro fruktózu r2 = 0,56, zatímco obsah disacharidů s výsledným obsahem akrylamidu nekoreluje (pro sacharózu r2 = 0,24).
Při dalším zpracování bylo možné ovlivnit množství akrylamidu ve výsledku jen snížením teplot při fritování při zachování původní fritovací doby (na polovinu snížením teplot z 185 na 165 ºC, na třetinu snížením teplot ze 190 na 150 ºC).
Dtsch. Lebensm. Rdsch., 99, 2003, č. 3, s. 87–90