Bezpečnost potravin

Mikrobiologická rizika z masa

Vydáno: 9. 10. 2005
Autor:

Přehled o výskytu a původcích onemocnění z masa v období 1990 až 2002 v Austrálii.

Obrovské množství onemocnění trávicího traktu je v Austrálii vyvoláno salmonelou a kampylobakterem, ročně je nahlášeno kolem 6 000 resp. 17 000 případů. Ani zavedením HACCP se tento počet nesnížil. K tomu přistupuje i 50–60 nahlášených případů listeriózy, u níž nastal proti 90. letům výrazný pokles (529 případů v r. 1991). Dalším častým původcem je Escherichia coli.

Onemocnění z potravin

Průzkum onemocnění z potravin provedený za r. 1999 potravinovým úřadem ANZFA ukázal, že na ročně zkonzumovaných 20 mld. jídel připadá 4,2 mil. případů onemocnění. Vycházelo se z předpokladu, že je hlášen jeden ze sta případů gastroenteritid a že 30 až 40 % případů je vyvoláno jiným původcem než bakteriemi a viry. (Jiný zdroj odhadl roční výskyt nemocí způsobených potravinami v r. 1999 na 2,3 mil., další odhadl roční výskyt v období 2001-2002 na 5,4 mil. případů).

Onemocnění z masa

Pokud jde o onemocnění z masa a masných výrobků, nejčastějším původcem je salmonela a většinou se jedná o nakládaná a pečená masa a tepelně neopracovaná fermentovaná masa (uncooked fermented meats). Epidemie pocházející ze společného stravování měly v období 1999 až 2002 jako hlavního původce Clostridium perfringens. Hlavním důvodem v případě C. perfringens i E. coli jsou nesprávné praktiky týkající se teplot. Za uvedené období se vyskytlo přes 500 onemocnění v důsledku konzumace masa, která vyžadovala lékařský zásah a nejméně tři případy úmrtí.

Pokud jde o enterohemohragickou bakterii E. coli (EHEC), došlo během těchto let ke čtyřem výskytům onemocnění souvisejícím s komerčně zpracovaným masem a sice:

1995: 23 dětí postižených HUS (hemolytický uremický syndrom) u čajovky (E. coli O111:NM)

1996: 6 případů krvavých průjmů z neznámé potraviny (E. coli O157:H7)

1999: 1 případ HUS a několik případů průjmů pravděpodobně z  masové oblohy pizzy (E. coli O157:H7)

2002: 1 případ krvavého průjmu z tepelně neopracovaného fermentovaného masa (E. coli O157:H7)

Nejčastější druhy potravin z masa způsobující onemocnění a nejčastější původci jsou uvedeny v následujícím přehledu.

Pokrmy ve veřejném stravování

C. perfringens

Hamburgry

EHEC

Tepelně neošetřená „mletá“ (comminuted) fermentovaná masa

EHEC/Salmonella spp.

Maso k přímé spotřebě s prodlouženou trvanlivostí

L. monocytogenes

Masové pirohy, teriny

L. monocytogenes

Křížová kontaminace pokrmů připravovaných doma

Salmonella spp.

Kebab/rožněná masa

Salmonella spp.

Vařené uzeniny

Salmonella spp.

Tepelně neošetřená „mletá“ (comminuted) fermentovaná masa/salámy

Salmonella spp.

 

Z tabulky je zřejmé, že je třeba věnovat pozornost komerčně vyráběným tepelně neošetřeným fermentovaným masům (jen jeden případ způsobený S. typhimurium 135a pocházel z doma připravovaného pokrmu).

Austrálie je největším světovým exportérem hovězího masa, které je v USA ve značné míře používáno do hamburgrů. Vzhledem k tomu, že v USA byl v 90. letech značný výskyt onemocnění způsobených E. coli O157:H7 (shiga-toxin), byla tomuto patogenu věnována v mezinárodním obchodě velká pozornost. V Austrálii je však výskyt v porovnání s USA poměrně malý. Možná, že existuje i rozdíl v patogenicitě sérotypů EHEC vyskytujících se v USA a v Austrálii.

Food Australia, 57, 2005, č. 8, s. 333-336