Bezpečnost potravin

Mikrobiologická kritéria v legislativě ES

Vydáno: 14. 4. 2005
Autor:

Připravuje se nařízení ES s mikrobiologickými požadavky na potraviny, které bude zahrnovat celý komplex souvisejících problémů, aby pravidla nebyla roztříštěna v řadě předpisů.

Dne 20. 5. 2004 vstoupily v platnost nové předpisy ES o hygieně a kontrole potravin a 1. 1. 2006 začnou být používány:

         nařízení 852/2004 o hygieně potravin,

         nařízení 853/2004 se specifickými předpisy ohledně hygieny živočišných potravin,

         nařízení 854/2004 o úřední kontrole u potravin živočišného původu,

         směrnice 2004/41 o změně dosavadních předpisů specifických z hlediska komodit.

V současné době není zpracován samostatný předpis s mikrobiologickými požadavky, ale tyto požadavky jsou obsaženy zčásti ve výše uvedených předpisech, zčásti v některých komoditních předpisech (např. směrnici 94/65 o mletém mase a masných polotovarech).

Nové – komplexní nařízení s mikrobiologickými požadavky se teprve zpracovává. Budou zahrnuty zásady správné hygienické praxe, systém HACCP, mikrobiologická kritéria (povinná i směrná), analytické metody a plány odběru vzorků, zodpovědnost výrobního podniku. Povinností výrobců bude v případě potřeby provádět mikrobiologické studie na vyšetření trvanlivosti svých výrobků.

Předpokládané kategorie potravin s mikrobiologickými kriterii:

         Potraviny k přímé spotřebě

         Kritéria pro jatečná těla, maso, drůbeží maso, mleté maso a masné polotovary a výrobky

         Separované maso

         Mléko a mléčné výrobky

         Vaječné výrobky

         Výrobky z ryb a živí měkkýši

         Želatina a kolagen

         Krájené ovoce a zelenina, klíčky a nepasterované ovocné a zeleninové šťávy.

Časový plán

Počítá se, že ustanovení tohoto nařízení budou používána obdobně jako výše uvedený balíček hygienických předpisů od 1. 1. 2006. Projednávání však stále ještě není u konce a záleží na tom, bude-li nařízení většinou členských států schváleno. Do doby přijetí tohoto nařízení budou platit hygienická kritéria stanovená ve směrnicích zaměřených na určité skupiny produktů. A kromě toho, pokud se jedná o záležitost, která vůbec není v předpisech ES regulována, mohou členské státy používat vlastní opatření.

 

Fleischwirtschaft, 84, 2004, č. 11, s. 115-116

 

Podrobnější informace najdete po registraci v Potravinářských aktualitách v článku: Mikrobiologická kritéria v legislativě ES.