Bezpečnost potravin

Mikrobiologická jakost ryb v Rakousku

Vydáno: 27. 11. 2002
Autor:

Ve Štýrsku bylo vyšetřeno 20 vzorků vody a 155 vzorků syrových a uzených ryb a rybích výrobků, a sice v době výroby a na konci doby minimální trvanlivosti. Stav u čerstvých a uzených ryb byl uspokojivý, pouze u rybích výrobků byly zjištěny ojedinělé nadlimitní hodnoty.

V Rakousku získala v posledních letech na významu tuzemská produkce ryb. V souvislosti se zavedením směrnice EU č. 91/493 týkající se hygieny v případě ryb (rakouské nařízení z r. 1997) a nařízení o hygieně z r. 1998 jsou zpracovatelé povinni provádět vlastní kontrolu podle zásad systému HACCP. Protože ve Štýrsku bylo zatím k dispozici jen málo údajů o hygieně v rámci procesu zpracování ryb, iniciovalo oddělení „8C – veterinářství“ Štýrského zemského úřadu ve spolupráci se Štýrskou správou pro zdraví zvířat monitorizační program.
V rámci tohoto programu bylo vyšetřeno 20 vzorků vody (z nádrží a vody ze zpracovatelského provozu) a 155 vzorků syrových a uzených ryb a rybích výrobků (aspiků a pomazánek), a sice v době výroby a na konci doby minimální trvanlivosti. Vedle zjišťování stavu hygieny byly zjišťovány humánní patogeny jako Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni/coli a Yersinia enterocolitica.
Stav u čerstvých a uzených ryb při výrobě i po skladování byl hodnocen jako uspokojivý (u čerstvých ryb 107 až 108 KTJ/g. Trvanlivost čerstvých ryb při skladování do + 3 ºC je nejméně 5 dní. Pouze u rybích výrobků (hlavně aspiků) byly po uplynutí doby trvanlivosti zjištěny ojedinělé nadlimitní hodnoty. Pokud jde o patogeny, byl v jednom vzorku uzených ryb a jednom vzorku rybí pomazánky prokázán L. monocytogenes, v jednom vzorku čerstvých ryb S. enteritidis PT4.
Ernährung, 26, 2002, č. 10, s.397-400