Bezpečnost potravin

Mezní hodnoty pro neesenciální suplementy stanovené IADSA

Vydáno: 23. 2. 2007
Autor: pospisilova

Mezinárodní asociace asociací pro doplňky stravy stanovila bezpečné hodnoty pro bioaktivní látky jako glukosamin, lutein, koenzym Q10, karnitin apod.

Přístupy jednotlivých organizací
Evropská komise začala pracovat na dokumentu vysvětlujícím směrnici o suplementech a vyhodnocujícím potřebu stanovení limitů látek jako omega-3 mastné kyseliny, který má být v červenci 2007 předložen Radě a Parlamentu. Lze očekávat, že se bude jednat spíše o popis suplementů vyskytujících se na trhu než o nějaký radikální pokrok.
Mezitím Mezinárodní asociace asociací pro doplňky stravy IADSA (International Association of Dietary/Food Supplement Associations) vyzvala správní orgány na celém světě, aby přijaly novou metodu pro stanovení limitů bioaktivních neesenciálních látek jako glukosamin, lutein apod.
Vzhledem k tomu, že ani u vitaminů a minerálních látek se ani v Evropě ani v USA nepodařilo stanovit horní limity (hodnoty UL), doporučuje AIDSA metodiku stanovení pozorované bezpečné hladiny – OSL (Observed Safe Level), která byla vyvinuta společně Radou pro správnou výživu (Council for Responsible Nutrition -CRN) USA a AIDSA v r. 2004.
FAO/WHO vydaly v lednu 2006 „Model stanovení horních limitů příjmu nutrientů a další látek, u kterých nebyl pozorován negativní efekt“, tzv. HOI (Highest Observed Intake), což se velmi podobá metodě OSL. Hodnoty HOI však nebyly pro neesenciální suplementy zjišťovány. (Jejich stanovení by však stejně znamenalo jen doporučení pro jednotlivé státy, nikoli jednotné limity.)
Bioaktivní látky, které nepatří mezi živiny jsou stále více ve vědeckých, legislativních i spotřebitelských kruzích uznávány za významné z hlediska jejich příspěvku ke zdraví a dobrému pocitu. Přestože obecně jsou považovány za netoxické, nejsou podklady k vyhodnocení jejich bezpečnosti a ke stanovení maximálních hodnot. IADSA předložila zprávu s vypracovanou podrobnou metodikou pro stanovení bezpečných množství OSL pro řadu nenutričních bioaktivních látek: glukosamin, chondroitin, omega-3 mastné kyseliny, koenzym Q10 (ubichinon), lutein, lykopen, kreatin a karnitin. Zpráva byla publikována v červnu 2006, kdy v orgánech EU vrcholily závěrečné diskuse ohledně stanovení maximálních hladin vitaminů a minerálních látek v souvislosti s nařízením o fortifikaci potravin. (Dva roky před tím byla publikována zpráva IADSA o možnostech stanovení nejvyšších množství vitaminů a minerálií.) Evropská komise souhlasí s tím, že by měly být bioaktivní látky limitovány a hodlá začít o zprávě jednat v první polovině roku 2007. Z určitého pohledu by situace u bioaktivních látek mohla být snazší než u vitaminů, protože tyto se zatím ve funkčních potravinách příliš často nevyskytují. Určitým problémem ale je, že tyto látky jsou v některých zemích prodávány jako léčiva.
Bioaktivní látky byly projednávány na posledním jednání Výboru pro výživu a potraviny pro zvláštní výživové účely Codex Alimentarius v listopadu 2006. Výbor přijal nabídku kanadské delegace, že připraví k diskusi dokument se zaměřením, zda současné zásady přídavku nutričních látek do potravin jsou ve světle nových technologií ještě opodstatněné. Dokument bude předložen na jednání v Německu v listopadu 2007. (Zástupci IADSA se však obávají, že takové komplexní pojetí situaci ještě zkomplikuje. Obdobná diskuse probíhala už před 5 lety ohledně bylin.)
Porovnání dosud stanovených limitních hodnot pro bioaktivní neesenciální látky.
NOAEL – nejnižší množství, při němž nebyl pozorován negativní účinek,
LOAEL = nejnižší množství, při němž byl pozorován negativní účinek
OSL – bezpečné množství podle metodiky IADSA
UL – nejvyšší množství
 
 
NOAEL/LOAEL
OSL
UL (EU)
Glukosamin
nejsou toxikologické podklady
2 000 mg glukosaminových látek (hydrochlorid nebo síran)
2 000 mg/den
chondroitin
nejsou toxikologické podklady
1 200 mg chondroitin sulfát
1 200 mg/den
Koenzym Q10
nejsou toxikologické podklady
1 200 mg
1 200 mg/den
Lutein
>40 mg all-trans-luteinu
20 mg all-trans-luteinu
38 mg all-trans-luteinu/den – vychází se z údajů získaných na zvířatech,
20 mg/den podle randomizované studie na lidech
Lykopen
>150 mg
75 mg
270 mg/den – vychází se z údajů získaných na zvířatech
Omega-3 mastné kyseliny
nejsou toxikologické podklady
3 g
3 g/den
Kreatin
>10 g/den
5 g
5 g/den
Karnitin
nejsou toxikologické podklady
2 000 mg ekvivalentu LCAR*
= 2732 mg ALCAR**
= 2 906 mg PLCAR***
2 000 mg ekvivalentu LCAR*/den
= 2732 mg ALCAR**/den
= 2 906 mg PLCAR***/ den
*LCAR = L/karnitin
**ALCAR = acetyl-L-karnitin
***PLCAR % propionyl-L-karnitin
 
Vědecká skupina IADSA v současné době pracuje na návrhu dokumentu o hodnocení rizik týkajících se aminokyselin v doplňcích stravy.