Bezpečnost potravin

Mezinárodní symposia o Maillardově reakci

Vydáno: 15. 12. 2006
Autor:

Zdravotní dopad produktů MR je předmětem intenzivního výzkumu ve světě. Program COST-Action 927 (2004–2009).

Německá chemická společnost a Mezinárodní společnost pro Maillardovu reakci (IMARS) organizují v pořadí již 9. mezinárodní symposium věnované Maillardově reakci (MR). Uskuteční se v Mnichově (SRN) ve dnech 1.–5. září 2007.

IMARS byla založena v roce 2005. Jde o neziskovou organizaci sdružující odborníky (výzkumníky a klinické pracovníky) zajímající se o problematiku reakcí karbonylové skupiny v potravinách, biologii a medicíně.
IMARS již organizovala řadu akcí, např. workshop pod názvem Tepelně zpracované potraviny: možnosti zdravotních důsledků (24.–27. května 2006).

První symposium o MR se konalo ve Švédsku v září 1979. U příležitosti 25. výročí organizování těchto symposií (8. symposium o MR, 2004) byla vydána brožurka, která popisuje historii konání mezinárodních symposií o MR.

* Více informací o 9. symposiu MR (1.–5. 9. 2007).
* Více informací o Tepelně zpracovaných potravinách (COST – 927 Action, 2004–2009).