Bezpečnost potravin

Mezinárodní kongres o zmrazování

Vydáno: 28. 6. 2003
Autor:

Ve Washingtonu se bude ve dnech  17.–22. srpna 2003 konat mezinárodní kongres o zmrazování.

Ve dnech 17.–22. srpna 2003 se ve Washingtonu bude konat prestižní 21. světový kongres Mezinárodního institutu pro zmrazování (IIR) s podtitulem „Služba potřebám lidstva“, který  bude doprovázen řadou krátkodobých kurzů s relevantními tématy, kupř. Chladírenská přeprava, Bezpečnost a jakost potravin, Mrazírenská praxe v supermarketech aj. Mezinárodní institut pro zmrazování je fórum pro výměnu vědeckého a průmyslového know-how, jehož  určením je podporovat ve společnostech, v laboratořích a organizacích rozvoj a rozšiřování poznatků o technologii zmrazování a jejích aplikacích s cílem přispět ke zlepšení životní úrovně lidstva. Členy IIR je 61 zemí, reprezentujících přibližně 80 % světové populace. Plenární i technická zasedání budou věnována především otázkám bezpečnosti potravin, jejich jakosti a energetické účinnosti chladírenského řetězce. Podrobnější informace na internetové adrese
Food Australia, 55, 2003, č. 6, s. 254