Bezpečnost potravin

Mezinárodní konference zaměřené na TSE

Vydáno: 26. 6. 2004
Autor:

Nadace TAFS, která vyvíjí aktivity v oblasti přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a bezpečnosti potravin, podpořila mezinárodní konference uspořádané v roce 2002 a 2003 a dále vydání publikace k dané problematice.

TAFS, Mezinárodní fórum pro přenosnou spongiformní encefalopatii (TSE) a bezpečnost potravin organizovalo ve dnech 17.–19. dubna 2002 mezinárodní konferenci o BSE a bezpečnosti potravin (Basilej, Švýcarsko). Cílem této konference bylo shrnout nejnovější vědecké poznatky o BSE a jiných TSE a dále související informace z potravinářského průmyslu, sociální oblasti a spotřebitelských skupin. Hlavní body stěžejních referátů na této konferenci jsou otištěny v časopise Food Control, 15, 2004, č. 1, s. 71–77. Uvedený časopis je ve fondu knihovny ÚZPI.

Na internetových stránkách TAFS jsou k dispozici podrobné informace z této konference (výtahy ze všech referátů a závěry z konference).
K dispozici je rovněž zpráva ILSI Europe (International Life Sciences Institute) z roku 2003 na téma Přenosná spongiformní encefalopatie jako zoonózové onemocnění.
TAFS dále sponzorovala mezinárodní konferenci na téma “TSE v populaci zvířat – fakta a fikce”, která se uskutečnila ve dnech 10.–11. září 2003 v USA (Fort Collins, Colorado). Sborník z této konference a řada dalších informací je k dispozici zde.

Nadace TAFS je mezinárodní fórum pro TSE a bezpečnost potravin. Byla založena na jaře roku 2002. Tvoří ji zástupci z řad vědců, expertů z potravinářského průmyslu, kontrolních orgánů dohlížejících na zdravotní stav zvířat, epidemiologů, výrobců potravin a spotřebitelů.
Hlavním cílem TAFS je svými aktivitami přispívat k bezpečnosti potravin.