Bezpečnost potravin

Mezinárodní cena za moderní výživu

Vydáno: 25. 2. 2006
Autor:

Udělovaná Federací švýcarských producentů mléka (SMP). Přehled vítězů od roku 1968.

Federace švýcarských producentů mléka (SMP) uděluje každoročně “Mezinárodní cenu za moderní výživu”. Skupina vysoce kvalifikovaných odborníků posuzuje práce zaslané vědeckými pracovníky a vybírá vítěze. Pro cenu udělenou v roce 2006 bylo vybráno téma “Vitamin A a veřejné zdraví”. Kandidáti na ocenění by měli pracovat na mezinárodní úrovni, měli by být aktivní ve své vědecké společnosti a neměli by být starší 65 let. Práce do soutěže lze zasílat v němčině, francouzštině nebo angličtině. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla 31. prosince 2005. Cena je spojena s finanční odměnou.

Více informací o soutěži je k dispozici na internetových stránkách SMP. Přehled témat soutěže od roku 2000 je uveden v tabulce. Informace o vítězích soutěže od roku 1968 jsou k dispozici v příloze.

 

Rok

Téma

Země vítězné práce

2000

Význam probiotik a prebiotik pro lidské zdraví

Finsko

2001

Vliv senzoriky na výběr a příjem potravin u lidí

USA

2002

Potravinová alergie: imunologické aspekty

USA

2003

Úloha výživy v prevenci obezity

USA

2004

Úloha výživy v hypertenzi

USA

2005

Výživa, stárnutí a funkce mozku

USA

Příloha : Mezinárodní cena za moderní výživu [pdf ; 113439 bytů]

ASN–Nutrition Notes (prosinec 2005, s. 9)