Bezpečnost potravin

Metody detekce ozářených potravin

Vydáno: 15. 1. 2009
Autor:

Přehled metod, které lze využít pro kontrolu potravin.

Detekce potravin ošetřených ozářením je velmi důležitá pro usnadnění mezinárodního obchodu a pro zajišťování důvěry spotřebitelů, kterým je tak umožněno vybírat si svobodně na trhu výrobky podle vlastního uážení.
Pro kontrolu kvality potravin je zapotřebí mít k dispozici metody detekce ozářených potravin. V současné době již existuje řada metod, které pracují na různém principu.
 
Institut potravinářských technologů v USA (IFT) uveřejňuje na svých stránkách periodikum pod názvem “Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety”. V prvním čísle vydaném v roce 2009 je příspěvek (viz příloha) věnovaný přehledu detekčních metod pro ozářené potraviny. Metody zde popsané jsou rozděleny následovně:
– Fyzikální metody
– Aplikace ESR (Electron spin resonance spectroscopy)
– Termoluminiscenční zařízení
– Chemické metody
– DNA metody
– Biologické metody
 
Příloha: Detection Methods for Irradiated Foods (pdf, 2,1 MB, 13 stran)
 
Zdroj: IFT
 
Pozn.: Na stránkách ICBP je zprostředkován přístup k informačnímu přehledu vypracovanému na téma Ozařování potravin. K dispozici jsou další publikace ICBP.