Bezpečnost potravin

Metody detekce Listeria monocytogenes v potravinách

Vydáno: 22. 9. 2005
Autor:

Přehled metod detekce Listeria monocytogenes v potravinách. Projekt podpořený Grantovou agenturou ČR a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Listeria monocytogenes je obávaným patogenním mikroorganizmem vyskytujícím se v potravinách. Nejčastěji kontaminuje mlékárenské a masné výrobky. Onemocnění vyvolaná touto bakterií, tzv. listeriózy, jsou velmi závažná a zasahují specifické skupiny populace: staré lidi, děti, těhotné ženy a osoby s oslabenou imunitou. Způsobují záněty mozkových blan, septikémie a potraty.

Stále nejčastějším způsobem stanovení Listeria monocytogenes v potravinách je použití klasických kultivačních metod. Na jejich základě je založena i metoda popsaná v ČSN EN ISO 11290-1:1999. Jde o metody značně časově náročné (5–8 dnů), a proto došlo v posledních letech k vývoji nových rychlých metod, které jsou důležité z hlediska zajištění včasné diagnostiky onemocnění. Podle principu stanovení lze tyto metody rozdělit na moderní kultivační techniky, metody molekulárně-genetické a techniky imunochemické.

 

Přehled metod detekce Listeria monocytogenes v potravinách

 

Princip stanovení

Metoda

Klasické kultivační metody

ČSN ISO 11290-1:1999

Moderní kultivační metody

API Listeria test

RAPID L. mono test

ALOA a COMPASS L. mono Agar

Molekulárně-genetické metody

Hybridizace

Polymerázová řetězová reakce (PCR)

Amplifikace specifických úseků RNA

Ligasová řetězová reakce (LCR)

Imunochemické techniky

Enzymová imunoanalýza

Imunochromatografická technika na membráně

Imunosenzor

Komerční testy

 

 

Projekt realizovaný v Ústavu biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha zaměřený na detekci Listeria monocytogenes v potravinách podpořily GA ČR (grant 525/03/0350) a MŠMT (grant MSM 6046137305).

 

Příloha : Listeria monocytogenes – Nebezpečný patogen a jeho detekce v potravinách [pdf ; 374913 bytů]

 

Chem. listy 99, 2005, č. 7, s. 467–473