Bezpečnost potravin

Metodika likvidace škod pro zemědělce

Vydáno: 6. 9. 2002
Autor:

Ministerstvo zemědělství vydalo Metodický postup při zjišťování mimořádných škod způsobených srpnovými povodněmi

Ministerstvo zemědělství vydalo Metodický postup při zjišťování mimořádných škod způsobených srpnovými povodněmi. Strukturu a členění dokumentů zpracovaných podle pokynů mohou využít podnikatelské subjekty i v jiných odvětvích. Škody zjišťuje komise složená ze zástupců Zemědělské agentury Ministerstva zemědělství (ZA MZe), okresního úřadu, Agrární komory ČR, Asociace soukromých zemědělců a Pozemkového fondu za účasti poškozeného. Komise se dále zúčastní u škod na zvířatech zástupce OVS, Rybářského sdružení ČR, u škod na polních kulturách zástupce Státní rostlinolékařské správy. Zjišťovány jsou škody vzniklé v období srpen 2002. Podepsaný protokol se vyhotoví ve dvou originálních výtiscích, z nichž jeden obdrží ZA MZe a druhý poškozený. Zemědělské agentury MZe zajistí zpracování údajů v oblasti svého působení.

Profit, 2002, č. 36, s. 22 (Šť)