Bezpečnost potravin

Metodický pokyn pro archivaci dokumentů v období 2007-2013

Vydáno: 28. 3. 2007
Autor: pospisilova

Minimalizuje nebezpečí vzniku chyb

Metodický pokyn pro archivaci dokumentů v období 2007-2013

Cílem tohoto metodického pokynu je sjednotit systém uchovávání dokumentů a dokladů vznikajících při implementaci pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU, a to na úrovni řídících orgánů, zprostředkujících subjektů a příjemců. Pokyn je svým obsahem zaměřen zejména na předarchivní fázi dokumentů.

Požadavky české legislativy na uchovávání dokumentů i dokladů a požadavky evropských právních předpisů na archivaci dokumentace vzešlé z realizace pomoci z evropských fondů jsou v mnoha směrech rozdílné, což může být příčinou nejednotné metodologie archivace.

Vytvoření jednotného metodického dokumentu pro uchovávání dokumentů a dokladů minimalizuje nebezpečí vzniku chyb a zároveň usnadňuje orientaci příjemců pomoci v této problematice. Tento dokument má doporučující charakter.

Dokument ke stažení

Zdroj: www.businessinfo.cz autorka Martina Válová