Bezpečnost potravin

Metoda testování potravin na přítomnost melaminu

Vydáno: 11. 8. 2007
Autor: pospisilova

Metoda využívá kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie, zvyšuje přesnost stanovení a snižuje dobu potřebnou k identifikaci škodlivého kontaminantu v potravinách.

Pracovníci společnosti Applied Biosystems, jedné ze dvou skupin Applera Corporation (přední světový developer, výrobce a distributor analytických instrumentálních systémů) ve spolupráci s partnerem ze společného podniku MDS Sciex vyvinuli novou metodu na stanovení melaminu a kyseliny kyanurové. Nová metoda zvyšuje přesnost stanovení a snižuje dobu potřebnou k identifikaci škodlivého kontaminantu v potravinách na méně než 6 minut z původních 30 minut. Metoda využívá kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie, které se používají v laboratořích pro molekulární analýzy, včetně testování potravin. Melamin je průmyslová chemikálie (1,3,5-triazin-2,4,6-triamin), poměrně málo rozpustná ve vodě. Jedná se o trimer kyanamidu, obsahující stejně jako kyanamid 66 % hmotnostních dusíku, který se při spalování uvolňuje, takže melamin působí jako inhibitor hoření. Melamin je metabolit pesticidu cyromazin, který konvertuje na melamin i v rostlinách nebo v organismu savců, kteří pesticid pozřeli. Melamin se používá v plastech a hnojivech, kyselina kyanurová jako desinfektans k úpravě vody v bazénech. Animální studie ukazují, že melamin může způsobovat ledvinové kameny, rakovinu či reprodukční problémy, o toxicitě melaminu pro člověka nejsou dosud dostatečné informace. Více informací na adrese