Bezpečnost potravin

Metoda na odhalení falšovaných kečupů již existuje!

Vydáno: 18. 12. 2002
Autor:

Tisková zpráva ĆZPI o kontrole jakosti kečupů

Kečupy už není možné falšovat
O tom, že není vždy jednoduché odhalit falšování některých potravin, svědčí zdlouhavá cesta, která vedla k jednoznačnému  ověření předepsané kvality kečupů.  Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č.332/1997 Sb., sice jasně stanovuje, že běžné kečupy musí obsahovat nejméně 7% rajčatového podílu a kečupy označené jako Prima, Extra nebo Speciál dokonce 10%, avšak ačkoliv je tato vyhláška účinná už pět let, neexistovala dosud jednoznačná metoda, jak tento základní ukazatel jakosti u kečupů ověřit.
Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze se České zemědělské a potravinářské inspekci podařilo v praxi ověřit metodu, pomocí níž je možné jasně prokázat skutečný obsah rajčat v kečupech.
Inspektoři odebrali u výrobců nebo dovozců 17 vzorků kečupů, které se vyskytují na českém trhu. Výsledky laboratorních analýz prokázaly, že 2 z nich zdaleka neobsahují předepsaných 7% rajčatového podílu:

název výrobku:                                  výrobce:                prokázaný rajčatový podíl:

Kečup pikantní                             Roleski,Sp.z.o.o.,                         2,8%
-Nová chuť                                         Polsko
                                                   (dovozce:Benefit,spol.s.r.o.,Zlín-Želechovice)
Kečup jemný                                Roleski,Sp.z.o.o.,                         3,1%
-Nová chuť                                         Polsko
                                                   (dovozce:Benefit,spol.s.r.o.,Zlín-Želechovice)

Inspekce provedla už  během letních měsíců stejnou kontrolu. Její výsledky posloužily jako jakýsi screening situace na trhu. Výrobci, resp. dovozci,  byli o výsledku analýz informováni a měli dost času k tomu, aby zjednali nápravu. Výsledky opakované kontroly ukazují, že takový postup je účinný: až na dva výrobky, které ani při opakovaných analýzách nevyhověly předpisům, všechny ostatní kontrolované kečupy obsahovaly předepsaný podíl rajčatové složky.
Výrobce resp. dovozce kečupů, u něhož i druhá analýza prokázala velmi nízký podíl rajčat, o neodpovídajícím složení svých výrobků velmi dobře ví. Samozřejmě i v tomto případě platí, čím méně rajčat, tím větší potenciální zisk.
Výrobci kečupů se snaží nižší podíl rajčat maskovat především různými zahušťovadly, např. modifikovaným škrobem a přitom spotřebitel nemůže poznat, zda bylo pro výrobu 100 gramů kečupu použito skutečně předepsaných asi 140 gramů rajčat anebo mnohem méně. Klamání spotřebitele je v těchto případech  záměrné,  proto inspekce sáhne po horní hranici pokut, které jí zákon umožňuje.
Daniela Kolajková, tisková mluvčí ČZPI