Bezpečnost potravin

Metoda kontroly smažicího oleje

Vydáno: 7. 4. 2001
Autor:

testovací pásek, změna barvy oleje, obsah volných mastných kyselin, živočišné i rostlinné oleje

Použití olejového (šorteningového) monitoru 3M™ je jednoduchým způsobem posouzení, zda je příslušný olej stále vhodný k přípravě kvalitního smaženého výrobku. Olejový monitor je netoxický papírový testovací pásek, který se vnoří do olejové lázně při běžné provozní teplotě. Po vyjmutí testovacího pásku z oleje se posuzuje změna jeho barvy (z modré na žlutou), která indikuje stupeň znehodnocení zkoumaného smažicího oleje. Tento jednoduchý způsob kontroly zaručí, že nebude používán znehodnocený olej, nebo že se naopak nebude předčasně vyměňovat. Barva vlastního smažicího oleje totiž není vždycky spolehlivým indikátorem jeho jakosti. Olejovým monitorem se posuzuje jakost oleje na základě měření koncentrace volných mastných kyselin, které představují hlavní vedlejší produkt znehodnocení oleje. Olejový monitor je vhodný pro živočišné i rostlinné oleje i jejich směsi.Další informace na adrese:
Food Technology, 55, 2001, č. 1, s. 62